Představujeme městské organizace - Centrum pro pomoc dětem a mládeži

21. 3. 2008

Představujeme městské společnosti - Centrum pro pomoc dětem a mládeži (CPDM, o.p.s.)

21.března 2008

Obecně prospěšná společnost Centrum pro pomoc dětem mládeži (CPDM, o.p.s.), zřizovaná městem Český Krumlov, se zaměřuje již jedenáctým rokem na aktivity v oblastech prevence společensky patologických jevů, informací a poradenství, neformální výchovy a vzdělávání, podpory vhodného trávení volného času, evropských projektů mládeže a mládežnických iniciativ, pomoci sociálně a zdravotně znevýhodněným či podpory talentů. CPDM se koncentruje hlavně na děti a mládež od 10 let věku. Doprovodnými cílovými skupinami jsou pak děti do 10 let, pedagogové, vedoucí mládežnických a dětských kolektivů a skupin, rodiče a další veřejnost.
Pro naplňování stanovených cílů zřídilo postupně CPDM samostatná projektová pracoviště, která se zabývají hlavními programovými oblastmi: ICM - Informační centrum pro mládež (vznik 1997), protidrogový Streetwork (1999), nízkoprahový a volnočasový klub pro mládež a děti Bouda (2000), internetové mládežnické Rádio ICM (2004) a Hudební studio mladých (2004). Většina programů a projektů je realizována právě prostřednictvím těchto projektových pracovišť. Ročně osloví Centrum kolem 15 tisíc osob.
Není samozřejmě reálné na tomto místě uvést v celé šiří informace o jednotlivých projektech a projektových pracovištích a o dosažených výsledcích. Lze však upozornit na některé výrazné tradiční projekty i nové aktivity realizované v roce 2007. Rádi Vám představíme i zajímavé projekty na tento rok.
V oblasti volného času a neformálního vzdělávání jsou například velmi žádané tradiční podzimní "Výtvarné projekty pro děti a mládež," zaměřené na sochařskou práci se dřevem a drobné výtvarné užitkové techniky. V květnu bude tento projekt rozšířen o novou aktivitu "Sprejerství bez problémů".
Velmi významné jsou aktivity, jež iniciují samotní mládežníci a děti. Na tomto poli se CPDM, o.p.s. dostalo do "aktivizační fáze" své činnosti, kdy jako instituce nenabízí jenom jednostranně "cosi" účastníkům, ale naopak pomáhá realizovat a organizovat projekty, které se zrodily v hlavách jednotlivých mládežníků a dětí. Mezi takové projekty patří například mládežnické internetové "Rádio ICM", "Hudební (nahrávací) studio mladých", festival alternativní mládežnické kultury "Cihelna - Vystupovat" a další projekty a aktivity. Z těchto a dalších obdobných mládežnických myšlenek a iniciativ vznikly také některé zajímavé výstupy trvalé hodnoty. Například dvě hudební, téměř profesionální, CD (CD Vítězové Dětské Porty 2006 a CD Best of Bouda, 2006) a další dvě CD jsou připravena k vydání v roce 2008. Mezi mládežnické iniciativy, kterým CPDM, o.p.s. pomohlo "na svět" patří také vydání knihy " Almanach mladé krumlovské literární scény" (2007).
Významným informačním počinem v roce 2007 byl společný projekt jihočeských Informačních center pro mládež (ICM Český Krumlov, Tábor, České Budějovice), kterým bylo vydání publikace "Katalog levného ubytování v Jihočeském kraji". Katalog byl zacílen na podporu informací o turistických možnostech pro mládež a jejich kolektivy v Jihočeském kraji. CPDM, o.p.s. Český Krumlov bylo hlavním garantem a finančním administrátorem toho společného projektu. Projekt byl Jihočeským krajem (poskytovatel finančních prostředků) hodnocen jako velmi úspěšný, a to se potvrdilo také na lednovém veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde byl o publikaci velmi výrazný zájem. Společné aktivity jihočeských ICM budou pokračovat i v roce 2008, kdy je připravováno vzdání publikace "Katalog volného času v Jihočeském kraji".
Pro mládež zajímavé jsou také "evropské" výměnné projekty pro mládež, které CPDM, o.p.s. Český Krumlov realizuje téměř od počátku svého vzniku. Od roku 1998 CPDM, o.p.s. zorganizovalo samostatně, nebo se spolupodílelo na 17 výměnných projektech, kterých se zúčastnilo přes 600 účastníků z České Republiky, Rumunska, Bulharska, Velké Británie, Irska, Itálie, Rakouska, Německa, Slovinska, Slovenska, Španělska, Polska, Francie a dalších zemí. Na letošní letní prázdniny připravujeme nový výměnný mládežnický projekt na téma "lidé a světové dědictví Unesco", kterého by se měly zúčastnit mládežnické skupiny z Portugalska, Itálie, Lotyšska, Rumunska, Bulharska a ČR.
Veškeré programové činnosti CPDM, o.p.s. jsou samozřejmě závislé na zajištění dostatečných finančních zdrojů. A to není práce jednoduchá. Financování činnosti Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je založeno na maximálním možném využívání externích finančních grantových a projektových zdrojů. Prostřednictvím každoročního průběžného vyhledávání grantových titulů a následnou přípravou projektů je získáváno v průměru zhruba 65 až 70 % potřebného ročního objemu finančních prostředků. Zbývající finanční prostředky získáváme prostřednictvím rozpočtu města Český Krumlov.
Více informací o činnostech a programech CPDM, o.p.s. Český Krumlov mohou zájemci nalézt na webových stránkách CPDM, o.p.s. ČK - http://www.icmck.cz.

Mgr. Vlastimil Kopeček
ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Co čeká Centrum pro pomoc dětem a mládeži v nejbližší době?

ICM-Informační centrum pro mládež v březnu

1.Pokračuje v realizaci informačních seminářů se studenty a žáky krumlovských škol - témata:
a)Informace o činnostech CPDM pro děti a mládež (v podstatě seznámení s činnostmi a službami CPDM a možnostmi jejich využití ze straný mládeže a dětí)-tento typ seminářů je určen pro především pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro prváky ze škol středních
b)Mladí lidé a Evropa - semináře na téma evropských programů v oblasti neformálního vzdělávání, práce a volného času - směrováno na možností mladých při využití těchto úprogramů a možností
2.Ve spolupráci se školami ve městě a městem Český Krumlov připravuje výstavu z projektu Průvodce mým městem Unesco (vernisíž 29.4. v rámci klace "Kouzelný Krumlov". Zároveň CPDM připravuje také svůj stánek a program na akci Kouzelný Krumlov
3.Putování výstavy z výtvarné soutěže dětí a mládeže na téma Respket po školách regionu (výtvarná soutěž byla realizována v rímci aktivit evropské kampaně mládže za rovná práva "Jsme různí - Všichni rovnoprávní (v současné dopbě je výstava putiovně instalována v ZŠ Malonty)

Klub Bouda v březnu

1. Promítání dokumentu z filmové kolekce nadace při ČT "Člověk v tísni (11.3.2008, klub Bouda, 19.00)
2. Na 20. 3. 2008 (18.00 hodi, klub Bouda) připravuje koncert kaple z Boudy a spřáteených kapel, na němž vystoupí skupiny "the Sladkej citron", Feystix, "Sandwitch" a "De Facto Feat"

Klub Bouda v dubnu

1.Festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT 08, Klub Bouda 9. - 12. dubna 2008 - série festivalového promátíní dokumentů v České Krumlově
Realizováno společně: studenti gymnázia Český Krumlov, CPDM, o.p.s. Český Krumlov - NZDM Bouda a Nadace při ČT "Člověk v tísni". Záštita: RNDr. Jan zahradník - hejtman JČK, ing. Luboš Jedlička - starosta města ČK

Výhled na květen a červen

ICM - Dny Evropy v ICM (5. až 9.5.2008)
Bouda - Vytvarný projekt "Sprejem bez problémů" (19. až 23.5.2008)
Bouda - Festival nezávislé mládežnické kultury "Cihelna - Vystupovat 2008", Chlum u Křemže, 13. a 14.6. 2008
Hudební studio mladých - vydání dvou nových hudebních CD (Cihlena 2007, Dětská Porta 2007 - snad, když doseženeme zbytek financí)
CPDM ve spolupráci s DDM ČK - Krumlovská dětská porta 2008 - jihočeská soutěžní přehlídka folkových a country hudebních talentů

Související články:

Almanach mladé krumlovské literární scény

Štítky

cpdmděti mládež český krumlov
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: