Město Český Krumlov obnoví další památky

13. 8. 2008

12. srpna 2008

Město Český Krumlov získalo dotaci 524 tisíc Kč z grantového programu Jihočeského kraje "Nemovité kulturní památky 2008" na opravu dalších historických objektů městské památkové zóny. Obnova nástěnných maleb na bráně v Linecké ulici začne na konci prázdnin a potrvá do září. Rekonstrukce kaple sv. Martina by měla být zahájena v září a dokončena do letošního listopadu. Celkové náklady na obnovu obou historických památek dosáhnou částky téměř 973 tisíc Kč.

Brána v Linecké ulici 48, foto: Archiv MÚ Nástěnné malby na barokní bráně v Linecké ulici
V loňském roce byla za pomoci peněz z grantu Jihočeského kraje "Nemovité kulturní památky 2007" celkově opravena barokní vjezdová brána v Linecké ulici č.p.48. Ve štítu brány se nachází iluzivní nástěnná malba, zobrazující patrně postavu světce. Tato malba je v havarijním stavu a po konzultacích s odbornými pracovníky Státní památkové péče bylo rozhodnuto, že vyžaduje samostatný odborný restaurátorský zásah. Proto nebyla malba zahrnuta do celkové rekonstrukce v loňském roce, ale do její původní krásy ji restaurátoři začnou vracet koncem prázdnin za pomoci peněz z nové dotace. Práce by měly být dokončeny během dvou týdnů.

2509b Kaple sv. Martina Fasáda kaple sv. Martina v městském parku
Celkovou citlivou obnovou konzervačními a restaurátorskými technologiemi projde fasáda kaple sv. Martina v městském parku v Linecké ulici. Barokní podoba této kaple, zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, pochází z roku 1717. Cílem nadcházející opravy je zlepšení funkčnosti stavebních konstrukcí, odstranění velmi špatného stavu fasády a vytvoření vnějšího odvodňovacího a odvlhčovacího systému, který má snížit vzlínání vlhkosti do stavby kaple. Zároveň budou vyjmuty a očištěny kamenné prvky osázené v terénu. Celoplošná obnova fasády kaple sv. Martina, která je užívána sborem Církve československé husitské a jsou zde příležitostně pořádány koncerty duchovní hudby, započne koncem září a bude dokončena koncem listopadu tohoto roku. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Český Krumlov obnovou dalších památek zvyšuje nejen nevyčíslitelnou historickou hodnotu města, zapsaného do Seznamu světového dědictví UNESCO, ale i svoji prestiž a atraktivitu pro turisty.

V roce 2007 bylo z rozpočtu města Český Krumlov vydáno přes 4,4 milionů Kč do oblasti veřejné správy, která se týkala památek.

Zpracovala: Vladimíra Hovádová, CSc. (osr)

Štítky

památky kaple sv. martina brána linecká rekonstrukce český krumlov
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: