40. ročník dálkového a turistického etapového pochudu

21. 8. 2008

Klub turistů - 40. ročník dálkového pochodu, foto: Jiří Rosenkranz 21. srpna 2008

Starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička dnes v 8:00 oficiálně zahájil 40. ročník dálkového a turistického etapového pochodu "Krajem pětilisté růže", který pořádá Klub českých turistů. Na více než 400 turistů čekají od čtvrtka do soboty 3 až 4 různě dlouhé trasy v rozmezí od 15 do 35 km, ze kterých si každý může vybrat podle své chuti a zájmu a podle své výkonnosti.
Poprvé byl pochod uspořádán v roce 1968. "Jsem rád, že v Českém Krumlově existuje organizace s tak dlouhou tradicí, která navíc zapojuje osoby všech věkových kategorií. Je důležité, aby senioři a mladí lidé našli společné zájmy a dokázali spolu trávit volný čas. Těší mě opravdu hojná účast a zájem i mezinárodních příznivců dálkových pochodů. Všem zúčastněným ´pochodníkům´ přeji ještě mnoho nachozených kilometrů," dodal starosta Luboš Jedlička.

Klub turistů - 40. ročník dálkového pochodu, foto: Jiří Rosenkranz Článek Bohuslava Wimmera: Také krumlovští turisté oslavují

Čtyřicet let pochodu "Krajem pětilisté růže"

Ano i turisté mají v letošním roce důvod ke vzpomenutí a k oslavám. Vlastně ne jeden , ale hned dva důvody. Tím prvním bylo 11. června 120. výročí založení Klubu Českých Turistů.
Tím druhým bude v srpnu, a to ve dnech 21. až 23., 40. ročník Dálkového a  turistického etapového pochodu "Krajem pětilisté růže" , na který je již nyní přihlášeno více než 350 aktivních pochodníků. Každý den na ně čekají 3 až 4 různě dlouhé trasy (v rozmezí od 15 do 35 km) , ze kterých si každý může vybrat podle své chuti a zájmu , ale zejména podle své výkonnosti.
Poprvé byl pochod uspořádán v roce 1968 a hned v prvním ročníku měl mezinárodní účast. Byli zde - kromě českých a slovenských - turisté z Rakouska , Německa a  Holandska.
V prvních ročnících se vždy vycházelo z Českého Krumlova , spalo se v oblasti Lipenského jezera - tedy buď ve Frymburku , na Lipně nebo v Horní Plané. Cíl této první etapy býval v Černé v. Poš. , odkud byli pochodníci převáženi loďmi lipenské flotily na místo noclehu. Druhá etapa končila v Rožmberku a třetí den se došlo zpět do Č. Krumlova. Cíl pochodu byl na Křížové hoře, kde účastníci - kteří absolvovali celý pochod - dostali medaile , seřadili se a s hudbou šli průvodem dolů do města. Tam na náměstí bylo slavnostní ukončení celé akce.
Ani start pochodu nepostrádal slavnostnosti. Na nádvoří zámku byli účastníci přivítáni "pa-
nem vladařem" a jeho družinou. Od něj se jim dostalo "povolení po jeho zboží choditi" , pokud se ovšem "budou řádně chovati, nečiniti žádných neplech aniž jinak škoditi".
Na organizaci byly tyto ročníky dosti náročné, protože bylo nutno zajistit ubytování a stra- vování na více místech a také přepravu zavazadel; tj. obstarat nákladní auto i četu "naklada-
čů" čili "bagážníků". Po vyložení batohů z auta je bylo nutno srovnat podle startovních čísel,
aby při výdeji šlo vše hladce. Že se při tom stávaly různé legrácky není snad ani nutno zmi- ňovat. Ale heslem tehdejších pořadatelů bylo : "Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů",
a podle toho se i konalo.
Postupem doby se ale přešlo ke hvězdicovému způsobu uspořádání pochodu. To znamenalo, že účastníci byli ubytováni na jednom místě, ze kterého vycházeli , nebo byli odváženi na růz-
ná místa startů, případně ze vzdálenějších míst cílů byli dováženi zpět.
Se změnou politické situace došlo i na možnost chodit místy doposud zapovězenými, což pochod velice obohatilo.
Politické poměry zasáhly i do názvu akce. Původní název "Putování za pětilistou růží" se tehdejší vládnoucí garnituře nelíbil; byla prý to propagace feudalizmu. A tak na návrh účast- níků z Holandska byl pochod přejmenován na "Mezinárodní pochod přátelství". Tento ná- zev vyhovoval a nakonec i docela vystihoval skutečného ducha pochodu. Jeden večer byl totiž vždy "večerem přátelství" , což bylo společné posezení zástupců všech zúčastněných národ- ních delegací.
Po změně poměrů po listopadu 1989 jsme se vrátili k původnímu , i když trochu pozměně-
nému názvu , totiž "Krajem pětilisté růže". Změnilo se i to, že v Českém Krumlově jsou pořá- dány vždy jen jubilejní ročníky. V ostatních letech se od roku 1990 snažíme postihnout celé bývalé Rožmberské dominium. A tak střediskem pochodu postupně byly Loučovice, Horní Planá , Volary , Prachatice , Kaplice , Nové Hrady , ale i Vimperk , Tábor , Telč , Soběslav , Třeboň a  Jindřichův Hradec.
Protože nejen pochod , ale i jeho účastníci stárnou, začlenili jsme před 9 lety do jeho rámce
i tak zvané "Seniorské toulky". Když totiž někdo začal u nás chodit třeba ve dvaceti letech , je mu nyní šedesát. Ale začali i starší. A tak dnes již velební kmeti prostě nedokáží ujít denně těch 25 až 35 (někdy to bylo i 42) km. Pořád se ale chtějí setkávat s dávnými přáteli a nasá- vat tu úžasnou atmosféru pochodu.
Posledních ročníků se v průměru účastní kolem 300 turistů všech věkových kategorií. Nej-
vyšší účast byla roku 1973, kdy byl pochod pořádán v rámci celostátního turistického srazu jehož uspořádáním jsme byli (tehdy ještě jako tělovýchovná jednota START) pověřeni. Na
sraz přijelo přes 4000 turistů z Československa i z ciziny, z nichž se 1512 pochodu účastnilo.
Nejslabší byl ročník 1992 v Třeboni, na kterém bylo pouhých 142 pochodníků.
V průběhu dosavadních 40 ročníků pochodu na něm byli účastníci z : Německa , Rakouska , Holandska , Belgie , Velké Británie , Itálie , Polska , Maďarska , Bulharska , Indonésie a sa- mozřejmě i  ze Slovenské a  České republiky.
A tak se letos již po čtyřicáté sejde v Českém Krumlově přes tři a půl stovky těch, kteří mají rádi aktivní pohyb v přírodě , kterým se naše vlast pořád jeví krásná , kteří se ale nevyhýbají ani přátelským vztahům s příslušníky jiných národů.
Je to důvod k oslavě? Myslím, že ano! A pořádný !

Bohuslav Wimmer MT (mezi současnými pořadateli již jediný, který "u toho byl od začátku")

Štítky

klub českých turistů luboš jedlička český krumlov turisté aktualita
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: