Máte v Českém Krumlově psa? Přečtěte si novou vyhlášku!

8. 9. 2008

3. září 2008

Od 1. října 2008 začne platit nová obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů. Zastupitelstvo města schválilo znění této normy na svém srpnovém jednání. Vyhláška stanovuje povinnost psů nosit identifikační známku a upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Nová pravidla stanovují, že na vymezených veřejných prostranstvích, kde je zvýšená koncentrace osob, je možný pohyb psů pouze na vodítku a v doprovodu osoby. Toto opatření se týká zejména centra města a sídlišť. Přesné mapy a vymezení jsou součástí vyhlášky. Pohyb a vstup se psy je zakázán na zařízeních města, sloužících potřebám veřejnosti, která budou označená piktogramem zákazu vstupu se psy (například dětská hřiště).
Kontrolu dodržování vyhlášky budou provádět strážníci Městské policie Český Krumlov a pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov. Porušení povinností stanovených novou vyhláškou se budou postihovat podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
Český Krumlov již v minulosti měl vyhlášku o chovu a držení psů a koček a hospodářských zvířat na území města Český Krumlov z roku 1991. Původní vyhláška byla v roce 2005 zrušena z podnětu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky kvůli nesouladu s novou legislativou.
K 31. březnu 2008 činil počet přihlášených psů 1 066 ks. V roce 2007 byl vyměřen poplatek ze psů ve výši 707 194 Kč, zaplaceno bylo 669 204 Kč. V Českém Krumlově je roční poplatek za psy v centru města nebo na sídlišti vyměřen na 1500 Kč za rok a pro psy u rodinných domků 1000 Kč. Důchodci za psa platí ročně 200 Kč. (ja)

Mapy lokalit, kde je povinnost mít psa na vodítku:

Mapa - vyhláška psi

Mapa - vyhláška psi

Mapa - vyhláška psi

Mapa - vyhláška psi

Štítky

vyhláška pes psi český krumlov aktualita
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: