Střípky z jednání rady města

2. 7. 2024

Střípky z jednání rady města

Rada města projednala zesílení ostrahy v historickém centru města, schválila investice do několika významných rekonstrukcí, rozhodla o ukončení činnosti školské komise a v neposlední řadě vybrala zhotovitele dokumentace pro projekt Parkoviště U Zimního stadionu.

 

V historickém centru bude zesílena ostraha

V období hlavní turistické sezony pomáhá městské policii s dohlížením na dodržování veřejného pořádku v ulicích města (především v historickém centru) také společnost KV security. K zesílení ostrahy došlo na základě podnětů od občanů žijících v centru Českého Krumlova, které pravidelně vyrušují hluční turisté, a to hlavně v nočních hodinách.

„Kapacity městské policie posílíme až do konce září prostřednictvím soukromé ostrahy, dvoučlenná hlídka bude zajišťovat především dodržování nočního klidu v ulicích,“ upřesňuje starosta města Alexandr Nogrády.

Pokud byste měli zájem trvale posílit řady strážníků českokrumlovské městské policie, neváhejte se přihlásit do právě probíhajícího výběrového řízení. Podrobnosti naleznete na webu jobs.ckrumlov.cz.

„Pokud máte odvahu přijmout část odpovědnosti za stav bezpečí v jednom z nejkrásnějších měst Evropy, pokud v sobě máte zakořeněn smysl pro spravedlnost, nebojíte se vyžadovat dodržování nejen právních, ale zároveň občanských norem, pak vás chceme mezi nás,“ láká uchazeče velitel městské policie Jan Šítal. Být strážníkem/strážnicí není jen práce, je to poslání.

 

Rekonstrukce dlažby v kuchyni MŠ Za Nádražím

Havarijní stav dlažby ohrožuje personál kuchyně v mateřské škole Za Nádražím. Vlivem špatného technologického postupu zde dochází k odlepování stávající dlažby, která byla nalepena na původní dlažbu bez kontaktního můstku. Aby se předešlo zranění personálu na nevhodně položené dlažbě, bude v kuchyni podlaha rekonstruována. Opravné práce provede Oldřich Lavička, jenž předložil cenovou nabídku na rekonstrukci dlažby ve výši 279 tisíc Kč.

 

Školní hřiště Za Nádražím čeká oprava povrchu

Speciální povrch na atletické dráze a v sektoru pro skok vysoký projde rekonstrukcí. Protože podklad hřiště je stále kvalitní, retopping je nejvhodnějším a cenově dostupným řešením. Generální opravu povrchu na sportovním hřišti u ZŠ Za Nádražím provede společnost Swietelsky stavební s. r. o., očekávané náklady se pohybují kolem 600 tis. Kč.

 

Město investuje do zateplení budov MŠ Tavírna a Vyšehrad

Další významnou investicí, která je připravována k realizaci na rok 2025, je zateplení fasády na mateřských školách Tavírna a Vyšehrad. Projektovou dokumentaci pro revitalizace obou objektů zhotoví společnost Certigo s. r. o.

Certigo s.r.o. zajistí kompletní projektové dokumentace potřebné k realizaci záměrů, včetně požárně bezpečnostního řešení, soupisů prací s výkazy výměr (rozpočtu), průkazu energetické náročnosti budovy a vyřízení stavebního povolení pro projekt revitalizace objektu MŠ Tavírna a MŠ Vyšehrad.

 

Vybavení školních učeben IT technologií

Žáci ze základní školy na Plešivci se mohou těšit na nové počítače a další vybavení v hodnotě více než 1 mil. Kč, které budou pořízeny do dvou odborných učeben informatiky.  Tato investice je spolufinancována z dotačního programu IROP Vzdělávání.

Stejnou radost budou mít také žáci ze ZŠ Linecká, protože i zde se během letních prázdnin vybuduje nová větší IT učebna. Budou sem pořízeny nové počítačové sestavy a interaktivní panel, nákup výpočetní techniky proběhne bezprostředně po dokončení stavebních prací a je očekávána investice ve výši 652 tis. Kč. Tato rekonstrukce včetně pořízení vybavení IT učebny je taktéž spolufinancována z dotačního programu IROP Vzdělávání.

 

Ukončení činnosti školské komise

Rada města rozhodla o ukončení činnosti školské komise. Důvodem byla její nízká aktivita, kdy se komise za poslední rok a půl sešla pouze jednou, a to v polovině loňského roku. Povinností obce v samostatné působnosti je zřídit školu/y a zabezpečit školní docházku. Aby českokrumlovští žáci absolvovali výuku v co nejlepších podmínkách, uvolnilo město ze svého rozpočtu více než 19 mil. Kč na vytipované potřeby investičních akcí.

Mezi klíčové projekty patří například rekonstrukce plynové kotelny a projektování zateplení v MŠ Tavírna, projektování zateplení v MŠ Vyšehrad, vybavení počítačové učebny v ZŠ Linecká, pořízení kuchyňského robota, rekonstrukce sportovního povrchu tělocvičny a instalace schodolezu na ZŠ Plešivec či pořízení nového konvektomatu a rekonstrukce odborných učeben a sportovního povrchu tělocvičny na ZŠ Za Nádražím. Více o investicích na českokrumlovských školách se dočtete zde →

Komunikace mezi městem a školami probíhá velmi dobře. Ředitelky a ředitelé základních a mateřských škol se pravidelně setkávají se starostou a odborem školství, aby informovali o dění ve školách a jejich potřebách. Na základě tohoto závěru rada města rozhodla, že školská komise v současné době není potřeba.

Zrušení komise je plně v kompetenci rady města a není v rozporu s legislativními požadavky, které městům neukládají povinnost mít školskou komisi zřízenou.

 

Výstavba parkovišť

O výstavbě parkoviště na sídlišti Mír jsme již informovali, do konce září zde vznikne 100 nových parkovacích míst.

Nyní město pokračuje v přípravě na výstavbu dalších parkovacích stání, tentokrát u zimního stadionu na Chvalšinské. Rada města vybrala zhotovitele projektové dokumentace, kterým bude společnost Tisox s. r. o. Ta bude mít do konce listopadu za úkol připravit projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

„Počet parkovacích míst vzejde z návrhu řešení projektanta, kdy by mělo dojít k optimalizaci současného stavu a rozšíření parkovacích ploch o nová místa,“ upřesňuje Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majektu a investic.

A další nová parkovací stání se připravují také v lokalitě Za Nádražím (u bytové domu čp. 252 by mělo vzniknou 9 parkovacích stání; kapacita parkoviště Slepá kolej by mohla být navýšena o 18 nových stání, v Železniční ulici je také plánováno navýšení kapacity parkování o 18 nových míst).

Štítky

rada města jednání posílení ostrahy v historickém centru města rekonstrukce MŠ Za Nádražím ZŠ Za Nádražím zateplení budov MŠ Tavírna a MŠ Vyšehrad vybavení školních učeben výstavba parkovišť
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: