Rekonstrukce mostu dr. Edvarda Beneše

19. 2. 2024

Rekonstrukce mostu dr. Edvarda Beneše

Benešův most je jednou ze tří přístupových cest do historického centra Českého Krumlova, proto je klíčový pro zajištění jeho obslužnosti, ale i jeho dostupnosti pro obyvatele a návštěvníky.

V současné době se tento most nachází ve špatném stavebně – technickém stavu, je zde umístěno provizorní zábradlí a s ohledem na jeho stavební stav, který je klasifikován stupněm VI. - velmi špatný, je snížena jeho nosnost. Rekonstrukce mostu je pro zajištění jeho funkčnosti a dostatečné bezpečnosti nevyhnutelná a neodkladná.

Do konce března by město mohlo vybrat dodavatele stavebních prací. Samotná rekonstrukce, jejíž cena je odhadována na 33,3 mil. Kč, by měla začít v září 2024 a skončit v dubnu 2025. Významnou část nákladů by mohla pokrýt dotace z Krajského investičního fondu.

V současné době není k dispozici žádný jiný národní ani evropský dotační program, v rámci kterého by bylo možné na rekonstrukci Benešova mostu získat finanční podporu. „Pokud se městu nepodaří získat finanční podporu z Krajského investičního fondu, bude muset omezit své další plánované investice a projekty, aby bylo schopno jeho rekonstrukci zafinancovat z vlastního rozpočtu,“ uvádí místostarosta Zbyněk Toman.

Most dr. Edvarda Beneše byl postaven v roce 1937, rekonstrukce se dočkal o 14 let později. Při této velké opravě v roce 1951 došlo například ke změně povrchu vozovky. Drobné opravy a zavěšování sítí se na mostě prováděly postupně.

„Hlavním problém tohoto mostu je dlouhodobé zatékání do nosné konstrukce a na úložné prahy spodní stavby, to způsobilo, že stav železobetonových konstrukcí je velmi špatný (korbonatace betonu a koroze výztuže) a stav ložisek dokonce havarijní,“ vysvětluje investiční technik Karel Jirovec. „Dojde tedy k výměně celé nosné konstrukce mostu a bude nezbytná i úprava spodní stavby se zesílením jejího založení,“ doplňuje.

Cílem rekonstrukce je vrátit mostu jeho vzhled z doby původního projektu a zvětšit průtočnou kapacitu, aby most pod svou nosnou konstrukcí bez problému převedl 20letou vodu.

Rekonstrukce mostu bude probíhat v jedné etapě. „Vzhledem k umístění mostu v blízkosti historického centra je plánováno zbudování mostního provizoria na povodní straně mostu, které bude využívané pouze automobily s šířkou do 2,2 m bez omezení hmotnosti a pěšími. Provoz po provizoriu bude řízen semafory. Ostatní doprava bude vedena po jiné trase,“ říká Jan Sládek z Odboru dopravy a silničního hospodářství.

oprava mostu, zdroj: oKS (1/2)oprava mostu, zdroj: oKS (2/2)

 

Českokrumlovské mosty

Město Český Krumlov v současné době spravuje 28 mostních objektů – šestnáct mostů (z toho jedno mostní provizorium) a dvanáct lávek pro pěší (z toho jedno provizorium). Správa mostů představuje významnou finanční zátěž pro městský rozpočet. Na mostních objektech je nezbytné zajišťovat nejen řádnou údržbu a pravidelné nutné opravy, ale některé z nich se nacházejí na pokraji své životnosti a vyžadují rozsáhlejší rekonstrukci.

„Nutno podotknout, že město v současné době mimo jiné realizuje i rekonstrukci Lazebnického mostu, což je druhá ze třech hlavních přístupových cest do historického centra města. Jeho rekonstrukce bude stát přibližně 30 mil. Kč,“ připomíná místostarosta Zbyněk Toman.

V roce 2021 došlo k opravě památkově chráněného kamenného mostu přes koryto říčky Polečnice ve Starých Dobrkovicích. Most z poloviny 19. století má nyní novou nosnou konstrukci, oprava stála 3,5 milionu Kč. V květnu 2020 město dokončilo opravu památkově chráněné lávky Rechle z 18. století. Práce stály 2 miliony Kč.

Za zmínku stojí i dlouhodobé snahy města nahradit provizorní most u pivovaru, který je zde od povodní v roce 2002, kdy byl původní (rovněž provizorní) most stržen velkou vodou, za adekvátní mostní objekt, který by byl v těchto místech vybudován. Provizorní most byl městu nejprve zapůjčen, později v roce 2017 ho město odkoupilo od Správy státních hmotných rezerv za osm milionů korun. Most byl naposledy opraven v roce 2020. Tehdy bylo mostní provizorium v havarijním stavu, od léta 2019 na něj nesměla těžší auta. Most je přitom jedinou přístupovou cestou do historického centra města pro objemnější vozidla. Práce stály 3,1 milionu korun.

Štítky

oprava rekonstrukce most dr. Edvarda Beneše
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: