Nová opatření pro regulaci dopravy v pěší zóně

4. 7. 2024

Nová opatření pro regulaci dopravy v pěší zóně

V roce 2017 proběhl v centru města rozsáhlý dopravní průzkum, který odhalil nejen překvapivě vysokou intenzitu dopravy, ale i značný počet neevidovaných vozidel pohybujících se v pěší zóně. Na základě těchto zjištění se přistoupilo k rozhodnutí regulovat vjezd do pěší zóny s cílem snížit dopravní zátěž.

O rok později se proto poplatek za vjezd do pěší zóny zvýšil z 20 Kč na 100 Kč a byla zavedena nová pravidla pro vydávání povolení. Tato opatření se projevila pozitivně a vedla ke snížení dopravní zátěže v pěší zóně. Přesto však nebylo prováděno opakované měření, které by poskytlo přesné informace o aktuální situaci.

Jedním z navrhovaných opatření bylo také instalování zábranového systému sloupků, který by zabránil neoprávněným vozidlům vjezd do pěší zóny. Bylo zpracováno několik koncepčních dokumentů k tomuto řešení, nicméně provoz vozidel v pěší zóně byl stále řízen systémem papírových karet vydávaných městskou policií a odborem dopravy. Dohled nad provozem probíhal pouze prostřednictvím namátkových kontrol městské policie.

V současnosti je prioritou města zajistit dlouhodobý a nepřetržitý dohled nad vjezdy vozidel do pěší zóny. Cílem je zjistit skutečný stav provozu, vyhodnotit účinnost stávajících pravidel a ověřit jejich dodržování. Získaná data budou využita k průběžnému hodnocení a případně k úvahám o dalších možnostech regulace dopravy v pěší zóně.

Pěší zóna, zdroj: oKS

Povolenky ke vjezdu nyní vyřídíte elektronicky

Město spustilo od 1. července 2024 nový systém odbavování žadatelů o povolení ke vjezdu vozidel do pěší zóny. Řešení spočívá v instalaci kamerového systému zastřešeného webovým administračním prostředím. Tento systém kontroluje registrační značky vozidel vjíždějících do pěší zóny a porovnává je s databází oprávněných vjezdů. Tato databáze se skládá ze všech dosud vydaných papírových povolení a zároveň již zahrnuje i nově schválená oprávnění zpracovaná elektronicky v novém systému.

Přestože dochází k elektronizaci procesů, vydávání povolení ke vjezdu se nadále řídí dosud platnými pravidly.

Na webové stránce ckrumlov.cz/povolenkypesizona mohou nyní žadatelé získat oprávnění ke vjezdu do pěší zóny on-line, bez návštěvy úřadu. Po zaregistrování (vytvoření uživatelského účtu) zde bude mít každý žadatel svůj kompletní přehled o vozidlech, pro která má sjednaná povolení.

 

 • Oprávnění ke vjezdu pro rezidenty a abonenty
  Dosud vydaná dlouhodobá oprávnění ke vjezdu v podobě zelené a modré karty pro rezidenty a abonenty s platností do konce roku 2024 jsou nadále platná a není potřeba s nimi nic dělat. Pokud by byla požadována změna těchto povolení nebo v případě požadavku na vydání povolení ke vjezdu novému žadateli, nebude již vydávána papírová karta, ale je potřeba si o oprávnění požádat ponovu - prostřednictvím administračního prostředí a ideálně on-line, bez nutnosti návštěvy úřadu. Tato nová oprávnění již nejsou vydávána na kalendářní rok, ale na dobu jednoho roku od schválení.

  S ohledem na pravidla, je proces získání oprávnění dvoustupňový. V prvním kroku je ze strany úřadu schvalována registrace daného uživatele, kdy je na základě jeho identifikačních údajů ověřováno, zda je oprávněn si o povolení ke vjezdu požádat. Ve druhém kroku, kdy žadatel zadá do systému informace o vozidle, je schvalováno oprávnění k danému vozidlu. Následné změny oprávnění či prodloužení platnosti se provádí rovněž on-line v administračním systému.

 • Povolení ke vjezdu pro hosty ubytování
  Obdobným způsobem budou nyní postupovat ubytovatelé, kteří budou chtít svým hostům zakoupit povolení ke vjezdu. Za účelem vstupu do systému se registrují a následně, po zadání RZ, budou moci pro jednotlivá vozidla zakoupit jednodenní oprávnění, kdy za účelem platby místního poplatku za vjezd je systém napojen na platební bránu a oprávnění se danému vozidlu aktivuje až po provedení platby.

 • Jednorázová zpoplatněná oprávnění ke vjezdu do pěší zóny
  Další významnou změnou je způsob udělování jednorázových zpoplatněných oprávnění pro opraváře, řemeslníky a další, jimž byla dosud po zaplacení 100 Kč na služebně městské policie vydávána žlutá povolenka s platností na 1 den. Nově by si tito uživatelé měli vyřídit oprávnění ke vjezdu jednoduše sami elektronickou cestou z počítače nebo mobilního telefonu.

  Po provedení prvotní registrace bude umožněno do uživatelského účtu zaevidovat registrační značky vozidel, k nimž lze následně zakoupit jednodenní oprávnění na konkrétní datum. Takže není potřeba údaje o vozidle zadávat opakovaně, systém si je pamatuje a v případě náhlé potřeby vjezdu lze pouze provést platbu poplatku a po jejím provedení je vjezd povolen. Cena povolení ke vjezdu zůstává beze změny.

 • Taxi služby a příležitostná přeprava
  Způsob vydávání oprávnění vozidlům TAXI či vozidlům provádějícím příležitostnou přepravu osob se nijak nemění a bude probíhat nadále formou osobního kontaktu s pracovníky odboru dopravy.

 

Do systému je možné vstupovat přímo přes webovou adresu ckrumlov.cz/povolenkypesizona nebo přes oficiální stránky města, z menu Potřebuji si vyřídit vyberete Doprava a Povolení ke vjezdu do pěší zóny.

 

Potřebuji si vyřídit, zdroj: oKS

Štítky

on-line povolenky elektronické služby úřadu regulace dopravy v pěší zóně pěší zóna doprava město Český Krumlov
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: