Příprava nového územního plánu pokračuje

Robin Schinko  /  28. 3. 2024

Příprava nového územního plánu pokračuje

Jednou z priorit našeho města je dokončení nového územního plánu. Tento dokument bude podkladem pro rozvoj Českého Krumlova po mnoho následujících let, a proto je pro každého z nás důležitý.

V uplynulém roce došlo k významné změně koncepce dopravy města, a to rozhodnutím o zařazení severního obchvatu do územního plánu namísto doposud uvažované tzv. severní tangenty. Nově uvažovaný severní obchvat je definován jako veřejně prospěšná stavba nadmístního významu ve formě přeložky silnice 1/39. Původně uvažovaná severní tangenta byla koncipována jako místní komunikace bez nadmístních vazeb. Rozhodnutí o severním obchvatu bylo schváleno Zastupitelstvem města v dubnu 2023. Na základě tohoto usnesení jsme zahájili jednání s Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Tato jednání vyústila v uzavření trojstranné smlouvy o přípravě severního obchvatu Českého Krumlova. Smlouva byla podepsána na přelomu let 2023 a 2024.

Nyní připravujeme návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání, který bude vycházet z vypořádání námitek a připomínek z předchozího veřejného projednání v listopadu 2022. Zastupitelstvu města bude v nejbližší době předložen dokument Pokyny pro dopracování návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání. Současně Jihočeský kraj připravuje 14. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, jehož předmětem je zapracování trasy severního obchvatu Českého Krumlova do tohoto dokumentu. Jiný postup není možný, protože severní obchvat jako stavba nadmístního významu musí být nejprve zapracován do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a teprve poté bude převzat do Územního plánu Českého Krumlova. Návrh územního plánu města předložíme k projednání neprodleně poté, co se uskuteční veřejné projednání 14. aktualizace Zásad územního rozvoje a bude zřejmé, že řešení severního obchvatu Českého Krumlova je v územním plánu reálné.

Proces tvorby nového územního plánu je velmi složitý a nelze jej zcela popsat v jednom článku. Je důležité, že v zastupitelstvu města je na základních principech nového územního plánu většinová shoda a diskuse na toto téma je vedena vždy věcně a korektně. Pozorně vnímáme oprávněná očekávání investorů v brzké dokončení nového územního plánu. Je také nutno zmínit, že i stávající platný územní plán plní svoji funkci a naše město se podle něj může rozvíjet. Příkladem budiž příprava více bytových projektů v lokalitě kasáren, také postupný rozvoj průmyslové zóny Domoradice nebo příprava projektů v oblasti volnočasových aktivit.

Máme jasnou představu o způsobu dokončení nového Územního plánu Českého Krumlova, máme podporu Jihočeského kraje a státu a také širokou shodu mezi zastupiteli města. To je příležitost, kterou musíme využít pro včasné a kvalitní dokončení nového Územního plánu Českého Krumlova.

Autor: Robin Schinko, místostarosta
Vyšlo v Novinách města 04/2024

Štítky

územní plán Český Krumlov rozvoj města
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: