Podpora sportu ve městě Český Krumlov

6. 2. 2008

Podpora sportu ve městě Český Krumlov


Zastupitelstvo města Český Krumlov na lednovém zasedání schválilo Pravidla poskytování finančních prostředků na podporu sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2008. V rozpočtu města je letos na podporu sportu vyčleněno 5,050 milionů korun, tedy o 750 tisíc více než vloni. Termín ukončení příjmu žádostí pro první kolo grantových programů je 31. března 2008, druhé kolo končí 30. září 2008.

Město Český Krumlov bude letos podporovat sport čtyřmi základními formami:

 1. Neinvestiční dotace na sportovní činnost (plošný příspěvek na základě prokázaného počtu členů příslušného sportovního oddílu ve věku do 18 let)
 2. Příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem Český Krumlov (dotace na děti a mládež)
 3. Grantový program - Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let
  I. dotace na sportovní akce mládeže do 18 let
  II. dotace na reprezentaci města Český Krumlov
  III.dotace na přednáškové, publikační a propagační programy zaměřené na tělov., sport a ostatní volnočasové aktivity
  IV.dotace na pořízení sportovního vybavení
  V. dotace pro sociálně slabé do 18 let
 4. Podpora sportovních akcí mimořádného významu pro město Český Krumlov

Grantový program města Český Krumlov - Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let sestává z pěti tematických podprogramů. Podprogram I je určen na podporu sportovních aktivit zaměřených na děti a mládež do 18 let formou neinvestiční dotace na pořádání sportovních akcí na území okresu Český Krumlov. Tento podprogram je pro rok 2008 dotován částkou 200 000 Kč. Podprogram II podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže do 18 let formou neinvestiční dotace na reprezentaci města Český Krumlov a pro rok 2008 je na něj vyčleněno 50 000 Kč. Podprogram III dotuje sportovním klubům přednáškovou, publikační a propagační činnost, která je zaměřena na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity. Celkem je v třetím podprogramu vymezeno 50 000 Kč. Podprogram IV. Je určen provozovatelům sportovních zařízení, případně sportovním klubům na pořízení sportovního vybavení nezbytně nutného pro činnost klubu. Letos je na tuto činnost vyčleněno 100 000 Kč. Poslední okruh - tzv. Podprogram V podporuje sociálně slabé sportovce do 18 let, a to celkem 50 000 Kč ročně.

Přesné podmínky poskytnutí dotace včetně formulářů s žádostmi jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/granty2008.

Informace o sportovních grantech a žádosti můžete také získat na odboru školství, sportu a mládeže - oddělení školství, tělovýchovy a sportu (Klára Kácalová, telefon 380 766 413, email klara.kacalova@mu.ckrumlov.cz).

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: