Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh prostoru pod nemocnicí „Centrum Horní Brána“

Redakce  /  1. 12. 2023

Architektonická soutěž Horní Brána, zdroj: Město Český KrumlovBývalé vedení města se zamýšlelo nad využitím prostoru křižovatky pod nemocnicí a jejího širšího okolí, mělo v úmyslu zde vytvořit nové lokální městské centrum, které občanům nabídne služby a funkce odpovídající rozvíjejícímu se městu současnosti. Z toho důvodu byla v roce 2022 vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž.

Cílem soutěže bylo vybrat nejvhodnější řešení lokality pod nemocnicí s ohledem na zlepšení kvality, průchodnosti a funkčnosti lokality, zvýšení její atraktivity pro obyvatele města, řešení pohybu pěších a automobilové dopravy či dopravní propojení pěších do centra města z prostoru od nemocnice. Z devíti obdržených soutěžních návrhů všechny požadavky nejlépe splnila vize od architektonické kanceláře gogolák + grasse s.r.o.

„Autoři nejlépe naplnili cíl soutěže a vytvořili plán rozvoje části města, který umožňuje etapizaci a postupné naplňování urbanistického plánu. Autobusové nádraží může ve stávající podobě další roky dobře fungovat, návrh však umožňuje i jeho postupnou transformaci.

Nemocnice získala hodnotný předprostor i základní výhled budoucího rozvoje. Návrh je komplexní, obsahuje všechny podstatné odpovědi na problémy území a má potenciál iniciovat současný rozvoj  města. Proto mu porota udělila první místo,“ shrnula výsledky soutěže Karin Grohmannov., zástupkyně administrátora soutěže ICCEA MOBA.

Pokud by tento soutěžní návrh měl být proměněn v urbanistickou studii a skutečný realizovatelný projekt, musí proběhnout mimo jiné detailní jednání s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích, protože území řešené v soutěžních návrzích je v prvním ochranném pásmu památkové rezervace. Památkový ústav ale dosud neměl možnost ovlivnit zadání soutěže, její průběh ani vyhodnocení. „V tuto chvíli je nutné si vyjasnit dopravu, územní plán, domluvit se s památkáři. To, jak se k tomuto území vrátíme v čase, bude záležet na vyjasnění zmíněných otázek a také na tom, jaký názor na rozvoj našeho města budou mít občané,“ říká místostarosta Robin Schinko. Úsilí současného vedení města směřuje do prostoru kasáren ve Vyšném, kde je spatřován větší potenciál pro realizaci bydlení, služeb a doplňkové aktivity.

Podrobněji se se záměrem, soutěží i oceněnými návrhy můžete seznámit na webu www.ckrumlov.cz/cz/centrum-horni-brana/.

Autor: Redakce
Vyšlo v Novinách města 12/2023

Štítky

Architektura Územní plán Horní Brána
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: