Za uplynulý rok se podařilo uskutečnit řadu projektů

1. 12. 2023

Alexandr Nogrády, zdroj: Město Český KrumlovUplynul více než rok, kdy se po volbách do zastupitelstva ujalo správy města nové vedení. Za tu dobu se podařilo zrealizovat řadu investic, rekonstrukcí, nastartovali jsme nové projekty a začali s přípravou dalších plánů, které život v našem městě posunou zase o něco dál. Škála projektů, na kterých pracujeme, je opravdu široká a vše by se nám do Novin nevešlo, proto se zde ohlédnu jen za těmi nejzásadnějšími.

Areál bývalých kasáren ve Vyšném
Práce na přípravě území pro budoucí výstavbu jsou v plném proudu. Projektově se připravují bytové domy i cluster rodinných domů, v jednání je i výstavba nového domu pro seniory. V areálu je zrevitalizovaná zeleň a vybudovala se trasa pro pěší, která propojuje část od vlakového nádraží k Vyšnému.

Dokončení rekonstrukce hřbitova
Od června 2022 probíhala rozsáhlá rekonstrukce hřbitova a dokončit se ji podařilo letos v listopadu. Vybudoval se zde nový cestní systém, nová dešťová kanalizace, rozvody vody a elektřiny, vysadila zeleň, zřídila se odpočinková místa s lavičkami a nová stání pro kontejnery na odpad.

Sanace skály ul. 5 května
Naše město je sevřené skalami ze všech stran a s tím souvisí i zajištění jejich bezpečnosti. Zatím poslední zajištění nestabilního skalního masivu proběhlo u silnice v ulici 5. května. Odborná firma provedla odstranění a smýcení náletových dřevin a křovin a odtěžila nestabilní kamenné bloky. Následně se do masivu vyvrtaly kotvy a na ně se nainstalovala záchytná síť a ploty.

Investice ve školách
Na ZŠ T. G. Masaryka se hlavní změny odehrály v exteriéru, v letošním roce škola získala nový umělý trávník na školním dvorku. Po opravách v učebně dílen pokračovala také rekonstrukce ZŠ Linecká, a to provedením dodatečné izolace vlhkého základového zdiva v suterénu budovy. Na ZŠ Plešivec se pro změnu opravovala část propadlé podlahy v tělocvičně a při té příležitosti zde došlo i k výměně topení. Investice směřovaly také do rekonstrukce šaten.

Opravy komunikací
Ve městě se kontinuálně provádí opravy a rekonstrukce velkého množství silnic a chodníků. Nový asfaltový povrch dostala třída Míru v úseku mezi Serpentinou a železničním přejezdem, na to navázala také oprava silnice v ulici Vyšenská. Započala kompletní obnova chodníků na sídlišti Plešivec, nyní jsou opraveny chodníky v dolní části sídliště, během dvou let budou opraveny všechny nevyhovující chodníky v této lokalitě. Dále došlo k opravám chodníků v ulici Polské, u bytových domů na Vyšehradě a Za Plevnem.

Nové autobusové zastávky
Na základě podnětu obyvatel byly na autobusových zastávkách U Supermarketu (u Terna), Domoradice a Dobrkovice (u Zahradnictví Krumlov) nahrazeny nevzhledné zelené plechové boudy novými ocelovoskleněnými přístřešky.

Investice na plaveckém bazénu
Na plaveckém bazénu prošla modernizací kotelna, byla také vyměněna okna a nové vstupní dveře. Všechny investice tu vedou především k úspoře energií a zkvalitnění prostředí.

Dětský parlament
V letošním roce vznikl Parlament dětí a mládeže Český Krumlov a na konci listopadu proběhlo jeho první oficiální zasedání. Prostřednictvím parlamentu dostanou děti příležitost se vyjádřit k dění ve městě a samy také budou přicházet s nápady, co by chtěly změnit nebo zlepšit.

Oddělení klášterů od divadla
Areál českokrumlovských klášterů provozovalo od jeho kompletní revitalizace Městské divadlo. Nově se kláštery od divadla organizačně oddělily a jsou samostatnou příspěvkovou organizací. I nadále budou kláštery poskytovat kulturní a vzdělávací služby a spravovat sbírku dětských ilustrací.

Radary zklidnily dopravu
Od července je opět v provozu městský radarový systém, za dobu měření je patrné zklidnění provozu a absence vážných dopravních nehod a zvýšení bezpečnosti na silnicích. V současné chvíli je připravován přehledný dashboard se statistickými daty, který bude prezentován na webu města.

Územní plán
V tuto chvíli je územní plán ve fázi, kdy zastupitelstvo schvalovalo vypořádání námitek a po nezbytném obdržení stanovisek dotčených orgánů dokončíme územní plán do podoby k opakovanému veřejnému projednání, které by se mohlo uskutečnit na začátku příštího roku. Také jsme zahájili jednání s Jihočeskými krajem ohledně severního obchvatu.

Zvelebování dětských hřišť
V létě bylo dokončeno na sídlišti Plešivec nové dětské hřiště z prostředků participativního rozpočtu. Děti si zde mohou hrát na multifunkční věži se dvěma skluzavkami, na houpačce a na kolotoči. V letošním roce jsme zrealizovali také dětské hřiště ve Vyšném u azylového domu, Za Nádražím jsme doplnili nový herní prvek ke stávajícímu dětskému hřišti a významně jsme rozšířili také dětské hřiště v městském parku, kde jsme instalovali workoutové prvky vhodné jak pro děti, tak pro dospělé. Nové prvky byly přidány také ve skateparku ve Fialkové ulici.

Navazování spolupráce v zahraničí
Rádi bychom naše město propojili s městy v zahraničí, která mají podobný charakter jako Český Krumlov. Navázali jsme proto spolupráci s chorvatským Dubrovníkem a slovenským Trenčínem, s jejichž vedením chceme sdílet zkušenosti při správě takto významných a turisticky exponovaných měst. Pravidelná setkání s občany V neposlední řadě jsme zavedli pravidelná setkání s občany jednotlivých městských částí, na kterých s obyvateli diskutujeme o tom, co je v okolí jejich bydliště zajímá. Ze setkání vždy vyplyne řada podnětů a návrhů, jejichž realizací a řešením se zabýváme.

Autor: Alexandr Nogrády
Vyšlo v Novinách města 12/2023.

Štítky

Alexandr Nogrády Hodnocení Bilance Projekty Rozvoj města
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: