Člověk v tísni reaguje na obvinění zastupitele Zajíčka: Jak funguje Jeden svět na školách

Redakce  /  1. 7. 2024

Člověk v tísni reaguje na obvinění zastupitele Zajíčka: Jak funguje Jeden svět na školách

obviněním zastupitele Zdeňka Zajíčka jsme se vyjadřovali již několikrát a uměle vytvořená kauza byla projednána i na zastupitelstvu města Krumlov. Využíváme ale této příležitosti uvést jeho tvrzení na pravou míru, protože pan Zajíček neustává s pokusy očernit dobré jméno naší organizace a svá nařčení medializuje ve veřejném prostoru.

O jeho úmyslu diskreditovat festival Jeden svět a jeho projekce pro školy svědčí i fakt, že možnost zhlédnout jmenovaný snímek První touchdown dostal už v srpnu loňského roku a pak i opakovaně od nás jako organizátorů. Využil ji ale až letos v lednu a vše začal veřejně řešit opět až v době konání festivalu.

Rádi bychom se ohradili především proti tvrzení, že naším cílem je zabraňovat rodičům přístup k promítaným snímkům. Naopak naším přáním je zpřístupňovat filmy Jednoho světa co největšímu počtu lidí. Důkazem toho je to, že se dlouhodobě snažíme rozšiřovat počet měst, ve kterých se festival koná (v roce 2024 to bylo 48 měst) a několik snímků je každoročně vybaveno o titulky pro neslyšící nebo o audio popis pro osoby se zrakovým postižením.

Festivalové snímky i filmy umístěné na portálu JSNS.CZ ale samozřejmě podléhají autorským právům a jejich licenční smlouvy nám nedovolují je volně rozesílat nebo umožňovat jejich volné online přehrání. Opravdu to není jen „hloupá výmluva“ nebo „cenzura“, jak tvrdí pan Zajíček. Porušením autorských práv bychom se vystavovali vysokým pokutám ze strany distributorů. Většina licenčních smluv uzavřených pro festival dovoluje uvedení filmu pouze v kinech během konání festivalu. U snímků, jejichž tvůrci jsou tomu nakloněni, domlouváme také možnost jejich umístění na platformu Promítej i ty!, odkud je může promítat kdokoliv, nebo na portál JSNS. CZ v případě, že tvůrce souhlasí s další distribucí pouze pro vzdělávací účely. Některé filmy z festivalu Jeden svět je pak možné sledovat na VOD platformě Jeden svět Online.

Každý film promítaný na školních projekcích má volně dostupnou ukázku z filmu a je doplněn o anotaci. Funguje to tedy stejně jako v případě, že jdou žáci v rámci vyučování do klasického kina či na divadelní představení. Kromě toho pořádáme v několika festivalových městech také veřejné promítání filmů určených pro školní projekce. Obsah se tedy před rodiči rozhodně nesnažíme utajit, naopak hledáme cesty, jak jim ho zpřístupnit.

Školy i jednotliví učitelé si projekce pro své žáky rezervují dobrovolně a jejich kapacita je vždy rychle zaplněná. Vysoká účast vypovídá především o oblibě této akce mezi vyučujícími a řediteli škol. Z evaluací vyplňovaných po projekcích ale víme, že filmy se líbí i samotným žákům. Ti mají díky dokumentárním snímkům možnost seznámit se s různými kulturami, životními příběhy a názory.

Co se týče obsahu snímku První touchdown, o kterém se pan Zajíček opakovaně vyjadřuje, jeho anotace naprosto vystihuje to, o co v krátkém 12minutovém snímku jde. Film představuje tým mladých hráček, která každá řeší jiné složité životní situace a jeho cílem je rozvíjet u žáků tolerantnost a empatii k druhým lidem. To, že trenér týmů prochází změnou pohlaví, rozhodně není hlavním poselstvím filmu. Ano, ve filmu je řešena i problematika genderové identity, v anotaci to je zmíněno, odmítáme však, že by se jakýmkoli způsobem jednalo o škodlivý obsah. Pokud ale kdokoliv z rodičů usoudí, že si nepřeje, aby jeho dítě na film šlo, má samozřejmě právo jej z tohoto programu po domluvě se školou omluvit.

Jeden svět na školách je vzdělávací program společnosti Člověk v tísni s 23letou tradicí. Těšíme se důvěře více než 4000 škol, jejichž vyučující využívají náš portál JSNS.CZ. U přípravy výukových materiálů klademe mimořádný důraz na jejich praktickou využitelnost, reagujeme na aktuální situaci ve společnosti a výzvy u nás i ve světě.  Proto spolupracujeme s učiteli a dalšími odborníky (historiky, sociology, politology, psychology, experty na lidská práva nebo profesionály v oboru médií). Obsahem i formou se snažíme reflektovat požadavky a nenaplněnou poptávku vyučujících po chybějících materiálech pro výuku. Jejich potřeby pravidelně zjišťujeme prostřednictvím řady výzkumů a dotazníkových šetření. 

Kromě vytváření audiovizuálních lekcí pro náš portál pořádáme také vzdělávací akce, kterých se mohou účastnit i samotní žáci. Mimo jiné právě školní projekce v rámci Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, na jehož filmy vás zveme, například prostřednictvím platformy jedensvetonline.cz, abyste sami posoudili jejich kvalitu a přínos.

Jak funguje Jeden svět na školách, zdroj: Jeden svět

Autor: Aneta Šebková, Jeden svět na školách
Vyšlo v Novinách města 07/2024

Štítky

názor Jeden svět
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: