Letošní investice ČKRF

Redakce  /  11. 3. 2024

Fond bude letos investovat zejména do parkingu a rekonstrukcí bytů

Českokrumlovský rozvojový fond pro rok 2024 plánuje prioritně výrazně navýšit investice do parkingu a správy nemovitostí.

Podnikatelský plán městské společnosti ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o., vychází z dat a realizací předchozích let a zejména roku 2023.

V individuální turistice byly počty přijíždějících osobních aut do Českého Krumlova za rok 2023 srovnatelné s rokem 2019 (250 tis./rok), zájezdových autobusů přijelo v roce 2023 cca polovina počtu 2019 (10 tis.). Pro rok 2024 očekáváme v oblasti hromadné turistiky mírné oživení a pozitivní vývoj. ČKRF pro rok 2024 plánuje prioritně výrazně navýšit investice do dvou provozních středisek – parking a správa nemovitostí.

U parkingu budeme pokračovat v kompletním dokončení výměny parkovacích automatů v zónách placeného stání (parkoviště bez závorového systému). Nové typy automatů umožňují již nyní bezhotovostní platbu kartou (při zachování možnosti platit i hotově) a od 1. 4. 2024 bude umožněna i platba přes aplikaci SEJF, která umožňuje i dálkovou správu parkovacího lístku (jeho objednání, prodloužení atd.), tak jak ji známe a používáme třeba v Č. Budějovicích.

Souběžně s tím probíhá náročný proces hardwarového i softwarového updatu parkovacího systému (závorového), který následně umožní vytvoření a instalaci rezervačního systému právě pro závorová parkoviště. Jeho hlavní výhodou bude on-line obslužnost systému a tím odpadající nutnost vyzvednout rezervované parkování přímo u ubytovatelů v centru města a okolí, což zbytečně zatěžovalo celý dopravní systém města.

Dlužno říci, že kompletní update parkovacího systému nám umožní pracovat s dynamickými ceníky a bonusy, které bychom rádi začali uplatňovat zejména pro českokrumlovské občany s cílem zlevnit ceny parkovného pro místní, protože současný systém umožňuje bonifikaci ve velmi omezené míře, například v podobě tzv. bodové karty.

Věnujeme se také updatu nepříliš dobře fungujícího rezervačního systému zájezdových autobusů, který sám o sobě generuje pro společnost ČKRF a město významné finanční prostředky, které se poté vracejí formou investic občanům města třeba do městské infrastruktury.

Dalším významným projektem je dynamický navigační systém, který tvoří zkušení a šikovní pracovníci fondu s pomocí externích spolupracovníků DIY. K tomuto způsobu jsme došli v rámci úspor a efektivnosti a jsme přesvědčeni, že po nasazení a vyhodnocení celého systému můžeme být i vzorem pro další města.
Dále pokračujeme ve výměně starého analogového kamerového systému za technologicky aktuální, tj. IP kamerový systém. S ním souvisí posílení a rozšíření optické metropolitní sítě, která je v majetku ČKRF a kromě kamerového systému zajišťuje i kompletní datový provoz městského úřadu a dalších institucí.

Druhou investiční prioritou fondu pro rok 2024 je středisko správy nemovitostí. Zde evidujeme investiční dluhy z let minulých. Jedná se především o nikdy nedokončené opravy interiérů historických domů na Latránu včetně zadních traktů exteriérů (fasád), které mohly již desítky let sloužit svému účelu, tedy bydlení.

V roce 2024 plánujeme rekonstrukci v minulosti zanedbaných bytových prostor v domech Latrán čp. 54, Latrán čp. 76 a Latrán čp. 20, kde v součtu vznikne 7 nových bytových jednotek s nezanedbatelnými výnosy z nájemného.

Ve fázi studií a hledání náplně se také zabýváme ambiciózním odloženým projektem generální rekonstrukce objektu bývalé Prádelny v Hradební ulici čp. 83. Finálem tohoto rozvojového projektu by měl být rok 2028 i v souvislosti s projektem „České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028”.

V rámci střediska správy nemovitostí dojde k odkoupení bytového domu Za Nádražím čp. 241, který je v současnosti plně obsazen nájemníky, ale vyžaduje již komplexnější rekonstrukci jak pláště budovy, tak rozvodů instalací.

Naši plnou podporu má také Museum Fotoateliér Seidel, které považujeme za rodinné stříbro Českého Krumlova. V roce 2024 kromě snižování nákladů navážeme na upgrade fototechniky pracovníků Seidela a nutné opravy menšího rozsahu provozované nemovitosti.

Celková plánovaná výše investic ČKRF pro rok 2024 je rekordně vysoká, 58,7 milionů Kč. Financování jednotlivých projektů budeme krýt z kumulovaných vlastních peněžních prostředků z předcházejících období.

Každoročně také výrazně zvyšujeme odvody finančních prostředků do městského rozpočtu, kdy jsme proti minulosti v roce 2023 odvedli cca 22 milionů Kč, pro rok 2024 bude částka opět vyšší. 

Veškeré podrobnosti plánů i výsledků let předešlých jsou veřejnými dokumenty a lze si je podrobně nastudovat na webu společnosti.

Domníváme se, společně se současným vedením města Český Krumlov, že se městské společnosti (ČKRF nevyjímaje) mají primárně řádně starat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, poskytovat servis městu, jeho občanům a návštěvníkům, což je důvod, pro který před desítkami let vznikly.

Autor: Jiří Čtvrtník, Jan Novák, Robin Schinko, Jan Sommer, jednatelé Českokrumlovského rozvojového fondu
Vyšlo v Novinách města 03/2024

Štítky

Českokrumlovský rozvojový fond investice 2024 parking rekonstrukce bytů
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: