Nové vyhlášky města o místních poplatcích

Redakce  /  31. 12. 2023

Nové vyhlášky města o místních poplatcích

1. ledna 2024 nabyde účinnosti novela zákona o místních poplatcích. Předmětná novelizace řeší hlavně správu poplatků a s ohledem na to ministerstvo vnitra doporučilo obcím a městům vydat nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích tak, aby byly v souladu se zákonnou úpravou.

Z výše uvedených důvodů byly zpracovány nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, a to pro každý poplatek zvlášť. Důvodem je hlavně lepší přehlednost a vhodnější je to i z praktického hlediska, například v případě úprav v dalším období třeba jen u jednoho poplatku.

Znění nemění žádné sazby poplatků, ty tedy zůstávají stejné jako v roce 2023. Vedle zákonných úprav dochází již pouze ke třem změnám z iniciativy vedení města, které se týkají poplatku ze vstupného a poplatku za užívání veřejného prostranství:

  1. Zvyšuje se hranice ceny vstupného, kdy bude akce osvobozena od poplatku, a to ze 150 Kč na 300 Kč.
  2. Od poplatku ze vstupného se osvobozují akce, které jsou finančně podpořeny z rozpočtu města.
  3. V případě poplatku za užívání veřejného prostranství se osvobozují kulturní, hudební, společenské a sportovní akce pořádané a spolupořádané městem Český Krumlov a jím zřizovanými či založenými organizacemi. Důvodem je hlavně to, že nebudou zpoplatněny zábory pro výše jmenované typy akcí, na jejichž pořádání se podílí přímo město nebo jeho organizace, a poplatek by tak vlastně město platilo samo sobě.

Nově znění vyhlášek pro celkem šest poplatků, které schválilo zastupitelstvo, vejde v platnost od nového roku.

Vyšlo v Novinách města 01/2024

Štítky

místní poplatky finance
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: