Noviny města Český Krumlov 2012

Noviny města Český Krumlov vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc kromě července a jsou zdarma distribuovány do schránek českokrumlovských domácností a institucí. Do února 2011 vycházely Noviny pod názvem Zpravodaj.

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 146 14. 

Další číslo vychází 25. ledna 2013. Uzávěrka je 4. ledna 2013.

Na koho se obrátit?

Odpovědný redaktor:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

e-mail: noviny@ckrumlov.cz

webové stránky Novin: www.ckrumlov.cz/noviny

Pravidla a ceník inzerce

Termíny vydání Novin města Český Krumlov

 25. 1. / 25. 2. / 22. 3. / 12. 4. / 24. 5. / 21. 6. / 23. 8. / 20. 9. / 25. 10. / 22. 11. / 13. 12. 2013

ProsinecNoviny města - prosinec 2012 - titulní strana

Prosincové číslo vychází 14. prosince 2012, uzávěrka byla 26. listopadu 2012

Přečtěte si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - prosinec 2012

Listopad Noviny města - listopad 2012 - titulní strana

Listopadové číslo vychází 23. listopadu 2012, uzávěrka byla 2. listopadu 2012

Přečtěte si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - listopad 2012

ŘíjenNoviny města Český Krumlov - říjen 2012

Říjnové číslo vychází 23. října 2012, uzávěrka byla 4. října 2012

Přečtěte si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - říjen 2012

ZáříNoviny města - září 2012 - titulní strana

Zářijové číslo vychází 21. září 2012, uzávěrka byla 31. září 2012

Přečtěte si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - září 2012

Červenec, srpenNoviny srpen 2012

Letní dvojčíslo Novin vychází 24. srpna 2012, uzávěrka byla 3. srpna 2012.

Přečtěte si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - srpen 2012 

ČervenNoviny města Český Krumlov - červen 2012

Červnové číslo Novin vychází 22. června 2012, uzávěrka byla 7. června 2012.

Přečtěte si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - červen 2012

KvětenNoviny města Český Krumlov - květen 2012

Květnové číslo Novin vychází 25. května 2012, uzávěrka byla 4. května 2012.

Přečtětě si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - květen 2012

DubenNoviny města Český Krumlov - duben 2012

Dubnové číslo Novin vychází 20. dubna 2012, uzávěrka byla 30. března 2012.

Přečtětě si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - duben 2012

BřezenNoviny města Český Krumlov - březen 2012

Březnové číslo Novin vychází 23. března 2012, uzávěrka byla 2. března 2012.

Přečtětě si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - březen 2012

Stáhněte si celé znění článku "Slovo kronikáře města Filipa Putschögla" ze strany 5 Novin ve formátu *.pdf: Slovo kronikáře města Filipa Putschögla

ÚnorNoviny města Český Krumlov - únor 2012

Únorové číslo Novin vychází 17. února 2012, uzávěrka byla 27. ledna 2012.

Přečtětě si například

 

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - únor 2012

Stáhněte si přílohu únorového čísla Novin města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Sociální služby na Českokrumlovsku - anketa

LedenNoviny města Český Krumlov - leden 2012

 

Lednové číslo Novin vychází 20. ledna 2012, uzávěrka byla 3. ledna 2012.

Přečtětě si například

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - leden 2012

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: