Památku Karla Schwarzenberga uctíme v kostele sv. Víta

Redakce  /  19. 12. 2023

Památku Karla Schwarzenberga uctíme v kostele sv. Víta

11. listopadu zesnul ve věku 85 let panující kníže ze Schwarzenbergu a vévoda krumlovský, Karel VII. Jan Nepomuk, občanským jménem Karel Schwarzenberg, někdejší ministr zahraničí České republiky, kancléř prezidenta Václava Havla a představitel jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů v českých dějinách, jenž držel mimo jiné i krumlovský zámek a přiléhající panství od roku 1719 až do záboru nacisty v roce 1940 a s nímž je tak historie a identita našeho města, bez ohledu na tragické zvraty 20. století, navždy a trvale spojena.

Je prakticky nemožné na pár řádcích vyčíst i jen ty nejvýznamnější zásluhy Karla Jana, zvláště o náš stát a demokracii před i po roce 1989, jimiž kráčel zcela v souladu a duchu tradice daných činy členů svého rodu, které sám Tomáš Garrigue Masaryk označil za představitele jediné české šlechty, jež má právo zvát se skutečně národní – zmiňme, že za naším zesnulým vévodou stojí mnohaletý boj za lidská práva a demokracii, aktivní i materiální podpora disentu, ale i podíl na budování občanské demokracie a porevoluční politice v nejkřehčím období moderních dějin naší země, jež mohl i on, po čtyřech dekádách exilu, zvát s pádem komunismu nejen svou rodnou vlastí, ale opět i skutečným domovem.

Karel Jan, jenž se stal titulárním vévodou na Krumlově po svém adoptivním otci v roce 1965, tj. nositelem titulu, který jeho držiteli před rokem 1918 dával postavení „prvního po králi“ v Čechách a za první republiky, s ohledem na zásluhy rodu Schwarzenberků o český stát, dokonce nepsanou výjimku ze zákazu šlechtických symbolů, navštívil poprvé „svůj“ Krumlov ještě před návratem demokracie, kdy jej zcela uchvátil jeho tehdejší genius loci – omšelé a pochmurné domy, po ulicích pobíhající bosé děti z místního živelného ghetta, a nad tím vším hlavní rodové sídlo, chátrající, ale přesto majestátní zámek – tento prvotní obraz se prý našemu vévodovi při každé z dalších návštěv, kterými nás poctil, vždy vybavil.

Naše město, jeho krásy a proměny ovšem Karel Jan poznával jen coby čestný host – krumlovský zámek, který nacisté v roce 1940 z přímého rozhodnutí Adolfa Hitlera zabrali, spolu s celým majetkem tehdejšího vévody a knížete Dr. Adolfa Schwarzenberga, nebyl dědicům navrácen – naše země se členům jeho rodu, kteří se postavili za naši republiku bez ohledu na ztrátu hmotných statků i života, odměnila tak, že nacistický zábor, včetně Krumlova, je od roku 1947 uzákoněn a dodnes platný.

Přesto Krumlovští na svého vévodu, schwarzenberský rod a staletou společnou minulost našich předků, žijících v unikátní symbióze, kterou komunisté tolik nenáviděli, jež dnes fascinuje historiky a jejíž plody stále utvářejí naši svébytnou jihočeskou identitu, nikdy nezapomněli. Ba dokonce mnozí své jihočešství a historii svého města a vévodství znovu-objevili právě díky osobě Karla Jana Schwarzenberga, který dostál odkazu svého jména a plně se zasadil v péči o společné dědictví svého rodu a našeho kraje – není proto divu, že v roce 2019, kdy Jeho Jasnost dorazila na oficiální pozvání města oslavit spolu s Krumlovskými 300 let od příchodu Schwarzenberků na Krumlov, byl náš vévoda na zámku, radnici, v kostele i na ulici, či dokonce v oblíbené Cikánské jizbě vítán srdečnými a upřímnými slovy „Vítejte doma!“ jako člen jedné velké rodiny.

Památka muže, k němuž Krumlovští chovali a ve svých vzpomínkách budou jistě i nadále chovat tuto vzácnou náklonnost, danou nejen původem, ale především vlastním životem a činy, bude v našem městě uctěna společně slavnostním vévodským requiem 18. ledna od 17.00 hodin v kostele sv. Víta dle staré krumlovské tradice. Celebrovat jej bude prelát českokrumlovský Václav Pícha za účasti členů knížecího rodu v čele s JJ Janem III., panujícím knížetem a vévodou krumlovským, granátníků Vévodské tělesné stráže, obyvatel města a všech, kteří si přejí společně uctít památku velikého člena naší jihočeské rodiny. V kostele sv. Víta bude v daný den vystaven knížecí klobouk spolu s Řády zlatého rouna a bílého lva. K dispozici bude i kondolenční kniha.

Publikováno v Novinách města 01/2024

Štítky

Památku Karla Schwarzenberga uctíme v kostele sv. Víta
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: