Záleží nám na udržitelné energii a klimatu

Štěpánka Kučerová  /  1. 1. 2024

Záleží nám na udržitelné energii a klimatu

Město Český Krumlov ukončilo v prosinci realizaci dvouletého projektu, jehož cílem bylo podpořit naplňování závazků města plynoucích z přistoupení k mezinárodní iniciativě Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.

Jedná se o nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008 s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení, a realizaci vhodných adaptačních opatření na území, jež spravují.

Město se k iniciativě připojilo v dubnu 2021. Přistoupením se mimo jiné zavázalo k tomu, že bude na svém území naplňovat cíle Evropské unie, kterými jsou snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a přijetí společného přístupu k řešení zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu.

Město z projektu podpořeného z Národního programu Životní prostředí financovalo mzdu klimaticko-energetického manažera, pořádání tzv. místních dnů pro klima a energii a zřízení internetových stránek Energie a klima Český Krumlov. Celkové náklady projektu byly zhruba 1,3 mil. Kč, z toho dotace tvořila přibližně polovinu z nich. Více o projektu naleznete na webu www.ckrumlov.cz/projekty.

Ministerstvo životního prostředí, zdroj: oKS

Autor: Štěpánka Kučerová

Štítky

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima iniciativa projekt Ministerstvo životního prostředí udržitelná energie klima
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: