Rekonstrukci Lazebnického mostu povodeň výrazně nezbrzdila

Zbyněk Toman  /  4. 3. 2024

Rekonstrukci Lazebnického mostu povodeň výrazně nezbrzdila

Od začátku roku se intenzivně pracuje na rekonstrukci Lazebnického mostu, přípravné práce začaly už loni na podzim, kdy začali stavbaři budovat v korytě Vltavy příjezdovou cestu. Práce ale pak přerušila povodeň.

Komunikaci v řece velká voda příliš nepoškodila, po poklesu hladiny řeky na standardní stav mohli stavbaři začátkem února znovu pokračovat v jejím navážení. Příjezdová cesta v korytě řeky je totiž nejvhodnější způsob, jak se může těžká technika dostat k mostu bez toho, aniž by ohrozila v úzkých uličkách obyvatele a návštěvníky a nepoškodila historické domy v centru. 

Během dvou měsíců stavební dělníci demontovali z původního mostu veškeré dřevěné části, ubourali závěrné zídky a částečně i úložné prahy. Mezi ostrovem a břehem je vybudovaná pracovní plošina pro jeřáb, následně se u opěr mostu realizovaly provizorní podpůrné konstrukce pro vyvěšení stávajících inženýrských sítí a pro následné montážní práce. Demontovaly a odvezly se původní ocelové nosné konstrukce. 

V nejbližších týdnech bude na mostu probíhat betonáž nových úložných prahů a závěrných zídek ze železobetonu. Provede se oprava zdegradované omítky pylonů na středové podpěře pod sochami. Poté se na úložné prahy instalují mostní ložiska a následně se osadí nová ocelová nosná konstrukce, na kterou se znovu upevní inženýrské sítě. Opraví se dlážděné vozovky na obou předmostích a na nové ocelové nosné konstrukci se zřídí nová mostovka včetně vozovky, chodníků a zábradlí z dřevěných prvků v totožné podobě jako na původním mostu.

I přes zdržení, které jsme ani my, ani stavební firma nemohli ovlivnit, harmonogram stále počítá s dokončením rekonstrukce do začátku května, aby nebyl ohrožen začátek turistické sezóny. Intenzivně také nyní jednáme o realizaci provizorní lávky, která by byla umístěna již na nové ocelové konstrukci mostu a byla by otevřená pro chodce, a tím by se opět tato hlavní trasa centrem města propojila. Sledujte další městské infokanály, kde budeme informovat, zda se lávku podaří zrealizovat.

Autor: Zbyněk Toman, místostarosta 
Vyšlo v Novinách města 03/2024

Štítky

rekonstrukce Lazebnický most povodeň
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: