Rekonstrukce vodní nádrže v areálu bývalých kasáren Vyšný

Zbyněk Toman  /  22. 1. 2024

Rekonstrukce vodní nádrže v areálu bývalých kasáren Vyšný

V areálu bývalých kasáren ve Vyšném jsou v plném proudu práce na přípravě území pro budoucí výstavbu.

Projektově se připravují bytové domy i cluster rodinných domů, v jednání je i výstavba nového domu pro seniory. V areálu je zrevitalizovaná zeleň a vybudovala se trasa pro pěší, která propojuje část od vlakového nádraží k Vyšnému.

Odbor správy majetku a investic se také snažil o obnovu rybníka s tím, že by tento vodní prvek mohl vytvořit zásobní prostor pro zadržování vody s jejím řízeným odtokem. Při podrobnějším zkoumání se však ukázalo, že rekonstrukci bude třeba provést ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Po zkušebním napuštění totiž bylo zjištěno, že voda prosakuje tělesem hráze do odtokového potrubí a rybník tedy nelze napustit do požadované výše. Rovněž není známo složení hráze a je tedy nezbytné toto ověřit inženýrskogeologickým průzkumem.

Proto nyní vedení města nechá zpracovat projektovou dokumentaci s návrhy nového výpustného objektu, úprav břehů, vyspádováním dna nádrže a napojením odtoku z rybníka na dešťovou kanalizaci. Po rekonstrukci by vodní nádrž měla tvořit relaxační místo pro obyvatele města.

Rekonstrukce rybníčku v areálu bývalých kasáren, zdroj: oKS

Autor: Zbyněk Toman
Vyšlo v Novinách města 02/2024

Štítky

Rekonstrukce vodní nádrž kasárny Vyšný
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: