Zimní povodeň

Alexandr Nogrády  /  26. 1. 2024

Po několika klidných letech na Vltavě jsme opět zakusili živelnou sílu vody, byť v ne tak dramatickém scénáři jako např. při povodních v roce 2013. Specifická tato povodeň byla tím, že hladinu řeky zvedl odtok z lipenské přehrady, který vodohospodáři zvýšili kvůli dosažení hladiny zásobního prostoru Lipna. To bylo způsobené intenzivním sněžením, oteplením, následným táním sněhu a vydatnými srážkami na Šumavě. 

O Vánocích jsme tak během několika hodin měli Vltavu na 3. stupni povodňové aktivity, který se s občasným kolísáním udržel do první lednové dekády. Připomenu, že 3. SPA je kritickou hodnotou, kdy hrozí nebezpečí vzniku škod většího rozsahu v záplavovém území. Následně začala hladina postupně klesat a ve chvíli, kdy píšu tyto řádky (18. ledna), je hladina těsně pod 1. stupně

Alexandr Nogrády, zdroj: Město Český Krumlov

m a prognózy jsou i nadále příznivé. Od samého počátku povodňového stavu zasedala povodňová komise, která koordinovala činnosti spojené se zabezpečením nemovitostí ohrožených velkou vodou a zajištěním informovanosti veřejnosti. Byli jsme neustále v kontaktu s majiteli domů v blízkosti řeky, na kritická místa jsme rozmístili stovky pytlů s pískem jako protipovodňové zábrany. 

Mnozí obyvatelé si kladli otázku, proč před zvýšením hladiny Vltavy nebyl sklopen jez u Jelení lávky. Správa jezu patří Povodí Vltavy. Hladina Vltavy se zvedla v nejméně příhodnou chvíli, kdy byl jez zvednutý z důvodu právě probíhající opravy. A sklopení jezu do dolní polohy nešlo provést, neboť náhlé povodňové průtoky neumožnily odstranění provizorní hradicí stěny v nadjezí. 

V Rybářské ulici je stále několik domů zatopených, proto zatím není možné odhadnout škody na majetku a kvůli mrazům hrozí škody na konstrukcích a fasádách domů. Tyto škody se projeví až po odeznění povodní. Povodňová komise vždy bez prodlení informovala obyvatele o aktuálním stavu i hrozícím nebezpečím. Město má řadu infokanálů, které jsme všechny využívali. Od webových stránek, kde jsou chronologicky řazené veškeré informace, přes sociální sítě, e-maily i krizové SMS a místní rozhlas. Pokud chcete dostávat krizové informace do svého telefonu, tak se neváhejte zaregistrovat k jejich odběru. Jak na to, najdete na webu města. 

Závěrem chci poděkovat všem členům bezpečnostních složek, kteří pomáhali povodeň zvládnout a všem lidem, kteří nabízeli a poskytli svou pomoc. Držme si pěsti, věřím, že už je to za námi a že brzy budeme chodit náplavkou kolem klidné Vltavy.

Autor: Alexandr Nogrády, starosta 
Vyšlo v Novinách města 02/2024

Štítky

zimní povodeň úvodník povodeň starosta Alexandr Nogrády
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: